Jak zweryfikować dane osobowe w kasynie, weryfikacja konta

Kasyna online z dnia na dzień stają się coraz bardziej popularne. Każdego dnia w systemie rejestrują się dziesiątki i setki użytkowników. Nowi gracze, którzy zaczynają korzystać z tego zasobu, stają przed koniecznością przejścia procedury weryfikacji w kasynie internetowym. Poniżej dowiesz się, dlaczego jest on wymagany i jak go wypełnić.

Na czym polega ta procedura i dlaczego trzeba ją przejść?

Co to jest weryfikacja kasyna – pytanie interesujące dla użytkowników, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę jako gracze. Jest to procedura weryfikacji tożsamości polegająca na przekazaniu brokerowi pakietu dokumentów. Na nich sprawdza ważność informacji, które gracz podał podczas rejestracji.

Procedura weryfikacji jest wymagana w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnej działalności oraz w celu potwierdzenia, że w systemie zarejestrowała się osoba, od której pochodziły dokumenty.

Bez dowodu tożsamości użytkownik nie będzie mógł wypłacić pieniędzy z systemu. Dopiero po kilku dniach od spełnienia tych warunków użytkownik będzie mógł wypłacić pieniądze. Aby móc natychmiast wypłacić pieniądze, zaleca się weryfikację na etapie rejestracji w systemie.

Wymagane dokumenty

Dostarczenie dokumentów brokerowi to sposób na weryfikację danych osobowych w kasynie. Zostaną one wykorzystane do sprawdzenia, czy informacje podane podczas procesu rejestracji są zgodne z rzeczywistością.

Do weryfikacji potrzebne są następujące dokumenty:

  1. Skan lub zdjęcie paszportu. Konieczne jest wykonanie zrzutu wszystkich głównych stron, na których znajdują się dane osobowe i wklejone zdjęcie. Jeśli adres na formularzu rejestracyjnym nie zgadza się z adresem w dowodzie osobistym, nie trzeba skanować tej strony.
  2. Wyciąg z konta bankowego. Musi on zawierać imię i nazwisko oraz adres posiadacza. Formularz musi być opatrzony podpisem kierownika oddziału i pieczęcią banku. Zamiast tego można przedłożyć rachunek za media. Wymagania są takie same. Najważniejsze jest, aby adres na pokwitowaniu zgadzał się z adresem podanym podczas rejestracji.
  3. Zrzut ekranu z danymi osobowymi i numerem konta, na które zostaną wypłacone pieniądze z systemu. Pozostałe dane mogą być zaciemnione, aby ograniczyć do nich dostęp. Zamiast zrzutu ekranu można użyć zdjęcia monitora. Jeśli pieniądze będą wypłacane na kartę, należy dostarczyć zrzut ekranu przedniej i tylnej strony plastiku z wypełnionymi trzema głównymi cyframi.

Weryfikacja to procedura, która pozwala potwierdzić tożsamość gracza i wypłacić pieniądze z systemu. Najlepiej wypełnić go przed pierwszą wygraną, aby móc natychmiast wypłacić pieniądze.